0
0,00 SEK
Sök här...
 
Köp & Leveransvillkor

Dessa köp & leveransvillkor är ömsesidigt bindande och gäller för alla leveranser från Easysteel/Arteferro Skandinavien AB. Easysteel/Arteferro Skandinavien AB är inte bundna av villkor som framställs av köparen om dessa ej är godkända skriftligen av Easysteel/Artefferro Skandinavien AB.

Order
Samtliga order bekräftas med en orderbekräftelse via mail. Om inte köparen inkommit med invändning inom 2 dagar behandlas ordern som gällande.
Betalning kan ske med betal eller kreditkort, alternativt mot faktura, efter ansökan och sedvanlig kreditkontroll. Fakturering sker vid leverans. Likaledes dras beloppet (vid kortköp) från kortinnehavarens konto när varan skickas. 
Order innehållande varor tillverkade enligt önskemål eller speciellt hemtagna produkter, skall i förekommande fall bekräftas skriftligen av köparen. All måttsättning / teknisk utformning sker på köparens ansvar. Easysteel /Arteferro Skandinavien AB kan endast bistå med råd. Det är köparens skyldighet att kontrollera ordererkännande och bifogade skisser/ritningars riktighet. För speciellt tillverkade produkter gäller att det beställda antalet tillåts överskridas med 10%

Betalning
Easysteel accepterar betalning med VISA, MasterCard och Via bankbetalning.
Vi tar inga kortavgifter.
Beloppet reserveras på ditt kort, och dras först när varan skickas.
Du kan läsa mer om reglerna för just ditt kort från din kortutgivare.

Leverans
Alla leveranser sker på köparens risk. Varor från vårt lager i Köpenhamn skickas normalt inom 1-3 arb dagar. Beställningsvaror och kundanpassade varor kan ha varierande leveranstid. Detta meddelas vid order. Kunden ansvarar för lossning av godset. Finns ingen på plats vid ankomst ligger ansvaret helt på köparen, Är godset skadat vid ankomst skall detta noteras på fraktsedeln och signeras av chauffören. Annars kan skadan ej godkännas som transportskada. easysteel/Arteferro Skandinavien AB ansvarar ej för skador uppkomna under transport.
Vid leverans av glas måste godset besiktigas med avseende på synliga fel av köparen eller av köparen utsedd person direkt vid lossning. Easysteel/Arteferro Skandinavien AB följer Svensk Planglasförenings regler enl Planglas-2009 samt ABM-07

Easysteel strävar efter att leverera order tecknade innan kl. 14.00 samma dag. Senare inkomna order skickas nästkommande vardag. Vi skickar till hela Sverige. Varorna skickas till den leveransadress som angivets på beställningen, om ej annat avtalats. Dina varor kan skickas med Post Nord eller DHL.

OBS: Väljer du Post Nord paket, skall du vara uppmärksam på att paketen pga storlek kan levereras till närmaste postombud, vilket du i så fall får besked om.skulle det uppstå något problem, kontakta kundservice.

Returer
Varor mottages i retur endast efter avtal vid varje enskilt tillfälle och endast om varorna är kuranta och i obruten original förpackning. I annat fall kan varorna avvisas. Vid avtalad returnering betalas frakten av köparen och en kopia av följesedel eller faktura skall bifoga. Vid returnering beräknas ett omkostnadsavdrag på 20% som avdrages på kreditnotan. Kreditering efter 3 månader godkännes icke. Varor speciellt hemtagna eller tillverkade efter önskemål, tages ej i retur.

Ångerrätt
Ångerrätten gäller enl distansköplagen 14 dagar efter att köparen mottagit varan. Köparen skall inom 14 dagar meddela Easysteel/Arteferro Skandinavien därom skriftligen. Använd gärna vårt returformulär. Se nedan på hemsidan. Därefter har köparen 14 dagar på sig att returnera varan. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt återbetalas hela beloppet för varan inklusive fraktkostnad till samma konto som betalningen gjorts på. Övriga omkostnader i samband med retur bekostas av köparen. Varor tillverkade efter köparens önskemål omfattas ej av ångerrätten.

Reklamation
Köparen är skyldig att kontrollera godset vid mottagandet. Reklamation av felaktig vara / antal skall alltid göras skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet av varorna. Fel som ej kan upptäckas vid mottagandet skall reklameras inom skälig tid efter upptäckt eller när köparen borde upptäckt bristen. I annat fall är köparen inte berättigad till att göra felet eller avvikande antal gällande.
  • För privatkund gäller reglerna i konsumentköplagen med en reklamationstid på 3 år.
  • För företagskunder gäller dessa köpvillkor samt därefter köplagen med en reklamationstid av 2 år.
Easysteel/Arteferro Skandinavien AB ansvarar inte för indirekta skador och förluster av något slag. Vid kostnader som uppkommer vid utbyte av felaktig vara, t.ex. arbetskostnad, resekostnader m.m. är Easysteel/Arteferro Skandinavien AB inte att betrakta som skadeståndsskyldig. Easysteel/Arteferro Skandinavien AB:s produkter är inte underhållsfria och därmed lämnas ingen garanti för finishens hållbarhet. Beläggning och missfärgning på våra rostfria produkter är ej skäl för reklamation.

Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

På easysteel.se värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du ska kunna ta del av och förstå integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Hitta den del du är intresserad av med hjälp av innehållsförteckningen nedan.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
3. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
7. Vad har du för rättigheter som registrerad?
8. Hur hanterar vi personnummer?
9. Vad är cookies och hur använder vi det?
10. Kan du själv styra användningen av cookies?
11. Hur skyddas dina personuppgifter?
12. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

EasySteel/Arteferro Skaninavien AB , Orgnr: 556580-7590 med adress Röda Stugans Gata 2, 60228 Norrköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Vid kontakt med easysteel.se (Kontaktformulär eller kommentarer)
Easysteel.se kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som besökare, kunna återkoppla och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som easysteel.se behandlar om dig som kund är namn, e-postadress, IP-adress, webbadress samt telefonnummer. easysteel.se kommer också kunna använda information för att skapa riktade annonser mot dig som besökt våra sidor.
Lagring sker så länge som det kan anses vara relevant och nödvändigt.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss när du kontaktar oss via hemsidan eller lämnar kommentarer och de lagras så vi ska kunna återkoppla till dig. Google Analytics används också för att samla information om dig som besökare till sidan.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som behöver ha dem för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund. Google kommer också ta del av uppgifter som behövs för att kunna samla besökarstatistik till hemsidan.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

7. Vad har du för rättigheter?

Du har flera rättigheter, så länge vi inte har krav på att behandla dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). 
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in).

När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran då det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

8. Hur hanterar vi personnummer?

easysteel.se frågar aldrig efter personnummer så detta är ingenting vi lagrar.

9. Vad är cookies och hur använder vi det?

På easysteel.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. easysteel.se använder inte cookies för att spara personlig information om dig. Permanenta cookies används för att lagra besökarens eventuella personliga inställningar hos easysteel.se .

10. Kan du själv styra användningen av cookies?

Genom att godkänna denna policy eller genom att använda easysteel.se samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång easysteel.se försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Observera att om du väljer att inte acceptera några typer av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på webbplatsen.

11. Hur skyddas dina personuppgifter?

easysteel.se har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Våra anställda är under strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

12. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor på  sales@easysteel.se.

easysteel.se kan i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på denna sida.

Senast uppdaterad: 07-10-2021