0
0,00 SEK
Sök här...
 
Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas det in information om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt öka värdet av dem annonser som visas på sidan. Om du inte önskar att det samlas in information, bör du radera dina cookies (se vägledning) och avstå från att fortsätta använda webbplatsen. Nedan redovisar vi vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till det.

Cookies

Webbsidan använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande i syfte att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som f.ex. virus.
Det är möjligt att radera eller blockera användningen av cookies. Se vägledning: https://minecookies.org/cookiehandtering
Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser att bli mindre relevanta för dig och uppträda oftare. Du kan dessutom riskera att webbsidan inte fungerar optimalt samt att det är innehåll du inte kan få tillgång till.


Personupplysningar


Generelt

Personupplysningar är all slags information, som i en eller annan utsträckning kan hänföras till dig. När du använder dig av vår webbsida samlas sådan information in och behandlas. Detta sker f. ex. vid allmän användning av innehåll, om du anmäler dig till våra nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användning av tjänster eller köp via webbsidan.    
Vi samlar in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, tablet eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I det omfånget du själv ger explicit samtycke till detta och själv inmatad information behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-mail, adresser och betalningsupplysningar. Det vill typiskt vara i förbindelse med upprättning av login eller vid köp.  

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i överensstämmelse med gällande lagar, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Din information kommer endast att användas för det syfte, för vilket det samlades in, och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information blir oavsiktligt eller olagligt raderad, offentliggjord, förlorad, försämrad eller missförstådd, missbrukad eller som på något annat sätt strider mot lagen.

Ändamål

Upplysningarna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som vill ha störts sannolikhet för att vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, som f. ex. att skicka ett nyhetsbrev. Vi använder även upplysningarna för att optimera våra tjänster och innehåll.  

Period för lagring
Informationen lagras inom en tidsperiod som är tillåten enligt lagstiftningen och vi raderar informationen när den inte längre är nödvändiga. Tidsperioden för lagringen varierar beroende på karaktär och bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen kommer att raderas.  

Vidarebefordran av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick på, geografisk placering, kön och åldersegment etc. lämnas till tredjeparter i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredjeparter som finns i avsnittet ”Cookies” här ovanför. Informationen används för målinriktning av annonser.
Vi utnyttjar dessutom ett antal tredjeparter för lagring och behandling av data. Dessa tredjeparter bearbetar informationen på våra vägnar och får inte använda den för egna ändamål. Vidarebefordran av personuppgifter som namn och e-mail m.m. kommer endast kunna ske om du ger samtycke till det. Vi använder oss endast av dataprocessorer i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt med skydd.     

Rättigheter och klagomål
Du har rätt till att få upplyst vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt format (dataportabilitet). Du kan dessutom när som helst göra invändningar mot att informationen används. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke om att din information behandlas. Om informationen som behandlas om dig, är inkorrekt har du rätt till att dem rättas eller raderas. Invändningar kan göras till: [  sales@easysteel.se  ]. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Data Protection Agency. Om du inte längre önskar att vi ska behandlar dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till ovannämnda e-postadress.     

Utgivare

Webbsidan ägs och publiceras av:

EasySteel/Arteferro Skaninavien AB
Stålverksgatan 4C
417 07 Göteborg och
www.easysteel.se
sales@easysteel.se
T: 011-182323
CVR.: 10059909