0
0,00 SEK
Sök här...
 

Säkerhet

Easy Steel erbjuder att ingå som en del i testprogrammet av produkter till större projekt. Vi har knutit en av våra egna ingenjörer som bland annat utför FEA beräkningar.Finite Element Aanalysis
En FEA analys gör möjligt att förbättra kvalité och minimera riskerna på allt ifrån en enklare till en större konstruktion, genom att synliggöra påverkningarna från en mekanisk belastning.Styrkan ligger i detaljerna
Resultat från en Finite Element Analysis, gör att man bl.a. länkar samman olika lösningar, ger möjlighet för att säkra en korrekt dimensionering och ett korrekt materialval vid nya lösningar. Analysen kan även användas till att optimera existerande lösningar, utan att det är nödvändigt att framställa dyra och tidskrävande prototyper. Därmed sänks projektkostnaderna och utvecklingstiden genom reducering av antal nödvändiga fysiska prototyper innan produktionsstart.